Βερολίνο

Βερολίνο κατά την δεκαετία του 1950. Πολίτες της τότε Δυτικής Γερμανίας προσπαθούν με κάθε τρόπο να δουν τους συγγενείς τους στο Ανατολικό Βερολίνο…

Βερολίνο

Βερολίνο

Το ευχαριστώ προς ίππους & όνους

Το συγκινητικό «ευχαριστώ» των Αμερικανών στρατιωτών στα άλογα τους…
Περίπου 8 εκατομμύρια άλογα, όνοι & ημίονοι, υπολογίζεται ότι θυσιάστηκαν κατά την διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου. Η λήψη έγινε το 1915 στο Νέο Μεξικό & δείχνει 650 παρατεταγμένους στρατιώτες σε σχηματισμό, σχηματίζοντας με το σώμα τους το κεφάλι ενός αλόγου.

Το ευχαριστώ προς ίππους & όνους

Το ευχαριστώ προς ίππους & όνους