Σεξ στερούμενο αγάπης

Η επαναλαμβανόμενη παλινδρόμηση, πέους επί αιδοίου, μετά εντόνου εφιδρώσεως & φαιδρών ζητωκραυγών, καλείται Σεξ.
Το Σεξ, όταν αδυνατεί να πλαισιωθεί με αγάπη, λόγω πολιτισμικής πενίας, αποτελεί συγκεκαλυμμένη πράξη βίας ευπρεπισμένου προσωπείου, με απολύτως συρρικνωμένο δε, το προσυνουσιακό στάδιο.

Το Σεξ, προσφέρεται ερασιτεχνικώς στις συζυγικές κλίνες & επαγγελματικώς εις τα χαμαιτυπεία.

Προπαγάνδα επί ημιμαθών

Σκοπός των Εξουσιαστών, η διαστρέβλωση της πραγματικότητας, δια μέσου της ασκούμενης προπαγάνδας. Αυτοσκοπός τους δε, η χυδαία χειραγώγηση της λεγόμενης κοινής γνώμης.
Η αποπληροφόρηση & η παραπληροφόρηση, αποτελούν μέσον διαμόρφωσης, ημιμαθών μαζών.

Περιουσιακό Στοιχείο

Ακόμη & σήμερον, παρά την φαινομενική εξέλιξη, η γυνή αντιμετωπίζεται περιουσιακό στοιχείο, του οποίου, ο μεν σύζυγος απολαμβάνει την ψηλή κυριότητα, ο δε εραστής την επικαρπία.

Η κοινωνία, καταδικάζει το γεγονός, ως πράξη μοιχείας, αλλά, στους πάντες αρέσει.

Περί ομάδων & μεθοδευμένης ομαδοποίησης των πολιτών

Ενστικτώδης η ανάγκη των ανθρώπων, ανεξαρτήτως πολιτισμικού επιπέδου, να ανήκουν εις ομάδα, με κυρίαρχη αυτή του Έθνους αυτών.
Εντείνεται, η από ετών πανδαισία αποπροσανατολιστικών ερεθισμάτων, των υπηρετούντων μηχανισμό αλώσεως & πολυδιάσπασης των Εθνών.
Πλήθος ιδεών, ιδεολογιών, ιδεολογημάτων & παραγώγων αυτών.
Δια δε τους επιθυμούντες, τα ευπεπτότερα, προσφέρεται η προσήλωση εις το γενετήσιο ένστικτο ή εις αθλητικές ομάδες, με φανατισμό.
Προσδιορισμένη στόχευση του Σκότους, η πνευματική σύγχυση των πολιτών κι η ένταξη σε ομάδα, υποκαθιστούσα αυτή του Έθνους.
Γίνατε απορριπτικοί, των σημείων των καιρών, πορευόμενοι μετά των συγγραμμάτων των Αρχαίων & του Λεξικού της Γλώσσης ημών.
Ανήκουμε μόνον εις το Έθνος ημών !

Περί καταναλωτισμού

Δημιουργείται, διευρυνόμενος όγκος πολιτών, οδηγούμενων σε παγκόσμια κοινωνία αδηφάγων καταναλωτών, επιδιδόμενων, σε αχαλίνωτο κι άσκοπο καταναλωτισμό.
Οι πάντες, υποβάλλονται εις το να καταναλώνουν,
ακόμη κι οι αδιάφοροι ωθούνται εις το να αισθάνονται ανάγκη, απόκτησης αγαθών ακόμη & περιττών.
Σφάλμα, δια του οποίου, οι κοινωνίες δεν πρόκειται να εξελιχθούν, παρά μόνον να σωρεύονται ατέρμονα κεφάλαια & συνεπακόλουθα η επίτευξη μεγιστοποίησης του πλουτισμού.
Πλούτος υπέρ ποίων ;
Τα παραγόμενα αγαθά, ως χρήσιμα κι απαραίτητα εργαλεία ζωής, πρέπει να προορίζονται, δια όσους τα χρειάζονται ουσιαστικά.

Περί δημοκρατικών διαδικασιών

Οι εκφράζοντες απώλεια κατά τον νου, εκλέγουν ανοήτους. Οι διαπιστωμένα ηλίθιοι, εκλέγουν εκλεκτούς ηλιθίους. Οι ψυχικώς ανώριμοι, εκλέγουν άτομα προβληματικού ψυχισμού. Οι λιγοστοί φωτισμένοι, εκλέγουν τους ομοίους τους.
Η προαναφερόμενη κατάσταση δε χαρακτηρίζεται ως κυρίαρχη δημοκρατική διαδικασία.