Ταπεινόφρων Εθνοφύλαξ Βαρνάβας Σταύρος

Ύστατο Χαίρε προς εσέ, ερίτιμε Σταύρε, υιέ Μιλτιάδου & Αντιγόνης,
ψυχισμού εξαίρετου, εδράζοντα εις μητέρα ευφυή & γεννήτορα ένδοξον.
Η πατρίς, προσέφερε εις εσέ, πανσπερμική καταγωγή,
σύ δε, μετά πάθους, αγάπησες αυτήν.
Ανέπτυξες, από το νεαρόν, δράση πλουσίαν εις τα Στρατιωτικά.
Μαχόμενος υπέρ της ελευθερίας, εις τα όρη της Ελλάδος & εν Κορέα, μετά γενναίων αξιωματικών & οπλιτών.
Διατελών, εν ομηρία, εις την χώρα των φαιδρών Ιταλών,
μετά του ομογαστρίου Κίμωνος, απέδρασες θαρρετώς,
καταλήξας εν τέλει εις την χώρα των ναζιστών.
Υπερασπιστή των οσίων & ιερών, της Ελλάδος, γενναίε τιμωρέ εθνοκτόνων συμμοριτών.
Φρουρέ των συνόρων, εκ των Τουρκογενών,
των προαιώνιων εχθρών.
Άξιε ηγήτορα της 12ης Μεραρχίας, την φυλάττουσα πάτρια εδάφη,
παρά τον Έβρον ποταμό.
Λιτέ, σεμνέ & ανθρώπινε, άπαντες ενθυμούμεθα τις πράξεις σου, ως το φιλοδώρημα,
εις τον περίλυπο πτωχό οπλίτη.
Απόλαυσες & δικαίως, βίον έμπλεον κλέους & μεγαλοσύνης.
Συζευγόμενος, την χαρισματική Κοραλλία, την εκ Ρουμανίας ορμώμενη, βίωσες αγάπη, αφοσίωση & πληθωρική αρχοντιά.
Ω ! ευτυχή γεννήτορα, αξιαγάπητου & ανάδελφου τέκνου,
της λεπταισθήτου & ιδιαιτέρου Ήβης – Καλλιόπης.
Και εις βαθύτατο γήρας, ευρισκόμενος, κόσμησες την ζωή ημών, ως άνδρας επιφανής.
Το ξίφος σου, φυλάσσει τον οίκο μας, ακοιμήτως.
Η απολαμβάνουσα από εσέ Πολιτεία, σήμερον, 24η Δεκεμβρίου 2010,
εκτελεί πρόσταγμα, δια απόδοση πρεπουσών τιμών, εις τον Στρατιώτη της.
Αθάνατος !

Υποκλίνομαι ταπεινά, Κωνσταντίνος ο εξ Ελλήνων της Αιγύπτου,
ο δι΄ ολίγον σύζυγος της θυγατρός.

Ο Στ. Βαρνάβας εις βαθύ γήρας