Πατέρας & Πατριοί !

Κατά την θεμελίωση της Μεταπολιτεύσεως, πατέρας των αριστερών, υπήρξε ο Χαρίλαος Φλωράκης, πατριοί δε, οι ηγέτες της διαμορφούμενης μεταπολιτευτικής δυαρχίας.
Eξ αυτών, ο εις ενεργώς, ο δε έτερος σιωπηλώς, καταξίωσαν το κόμμα, το ευαγγελιζόμενο την δικτατορία επί του προλεταριάτου.

Όπλον Γλωσσικό !

Αντιμετωπίζουν με καχυποψία & δισταγμό, τα νεοφοβικά άτομα, την εισδοχή ξένων λέξεων εις την Ελληνική.
Πρόκειται για τους αγνοούντες, την απέραντη αφομοιωτική ικανότητα της γλώσσης.
Το όπλο μας !

Ο βουλευτής των ημερών

Ο μη βουλευόμενος, ο κατά κανόνα χαλαρής εθνικής συνειδήσεως, ο κατά την προεκλογική περίοδο αναλαμβάνων καθήκοντα «πωλητή» του κόμματος, υποσχόμενος σε υποψήφιους «πελάτες» ήτοι ψηφοφόρους, βόλεμα & ευδαιμονία.
Εκλεγόμενος, διεκπεραιώνει τα υποσχόμενα προς την «εκλεκτή πελατεία», στον δε ελεύθερο χρόνο του, εξασκεί τις παλάμες, προσφέροντας χειροκροτήματα, στον εκάστοτε ομιλητή του κόμματος, κυρίως στον αρχηγό αυτού. Ο εισπράττων, για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του, πλουσία αμοιβή, λόγω ασκήσεως κατακριτέου επαγγέλματος.

Δυστυχώς, επιλέγουμε τους ομοίους μας…

Λόγος καθαρός !

Επιβάλλεται, η πληθωρική διανομή συγγραμμάτων αρχαίων κλασσικών, αντί εντύπων αποπροσανατολιστικών ιδεολογιών, των εξ Εσπερίας.
Ελληνιστές & εν δυνάμει Φιλέλληνες, καλέσατε, συμπράττοντες εις αγώνα κοινό.
Δώσατε λόγο καθαρό !

Η γλώσσα των πατέρων

Η Ελληνική αποτελεί σύνεργον λεπτουργικόν, όργανον ορθής διαχείρισης σκέψεων, διαθέτουσα βαθύ εννοιολογικό υπόστρωμα, το δυνάμενο να προκαλέσει, οξύτατο κραδασμό σκέψεων & συναισθημάτων.
Συρρίκνωση του λεξιλογικού πλούτου, συνεπάγεται έλλειψη βάθους επί των παραγομένων σκέψεων, με κατάληξη, τον προθάλαμο της ασκεψίας.