Φράξατε στόμια υβριστών

Απορρίψατε μαλθακότητα & εφησυχασμό.
Αποτινάξατε, τον επιβληθέντα ζυγό, εκ των αναρριχημένων εις την πολιτική, απορριμμάτων της πατρίδος.
Εκθρονίσατε, τα χαμηλονοήμονα κι ολιγογράμματα υποχείρια της μεταπολιτευτικής περιόδου, τους οσφυοκάμπτες & δουλόφρονες, προς τους εν Εσπερία εξουσιαστές.

Το τάλαντο του Έλληνος !

Απίστευτο & άμετρο, το τάλαντο του Έλληνος, εις το να χρίζει πολιτικά πρόσωπα, επιλέγοντας μεταξύ ανίδρωτων, ανεπάγγελτων, ελασσόνων, κατώτερων, ημίτρελων, απαίδευτων νάνων της πολιτικής & κυρίως, διακρινόμενους για πνευματική ανεπάρκεια.

Το Απευκταίο !

Καθώς επιλέξαμε να πορευθούμε,
αναμένεται να προκύψει, ως επικρατούσα γλώσσα, μόρφωμα Ελληνοειδές μετά πλήθους Αγγλικών,
γνωρίζοντες πλέον, ολίγοι εξ ημών, στοιχειώδη Ελληνική,
δια την επικοινωνία μετά τινών γραφικών,
των ομιλούντων αυτήν εις ορεινά χωρία
ή εις μονάς Αγιορειτών.

Περί του Έλγιν & των μετά αυτού χαμερπών

Συμφώνως με τον Σατωβριάνδον, ο πολύς Έλγιν & οι μετά αυτού χαμερπείς άρπαγες, ολοκληρώνοντας την βίαιη απόσπαση εκ των αγίων μαρμάρων, ήκουσαν το Τούρκο διοικητή της Ακροπόλεως, να αναφωνεί, εκ βάθους & ελληνιστί …Τέλος !

Περί επιθυμητής κρατικής οντότητας

Το επιθυμητό, φρόνιμο να κινείται, υπέρ του ολιγότερου δυνατόν κομματικού κράτους.
Παράλληλα δε, υπέρ μίας ισχυρότατης οντότητας, με διάδοχη συνέχεια, επί θεμάτων εθνικού οράματος, παιδείας & εξωτερικής πολιτικής, ικανή να εξυπηρετεί, τις ανάγκες, πρωτίστως, του έθνους.

Περί Εθνεγερτών

Που κείτονται οι δάσκαλοι, οι πνευματικοί άνθρωποι, οι διαφωτιστές του Έθνους ; Θαρρώ πως πρέπει να αναζητήσουμε, τα άξια τέκνα της Ελλάδος, εις τα κατά τόπους κοιμητήρια.
Έφυγαν, αφήνοντας κενό δυσαναπλήρωτο & ημείς απορφανισμένοι από εθνεγέρτες, βιώνουμε το έρεβος.