Αγαθούς τίμα { Να τιμάς τους αγαθούς }

Advertisements