Αναχώρηση Βρεττανών

Αναχώρηση των Βρεττανικών δυνάμεων από την Ελλάδα εν έτει 1949 ολίγον μετά το τέλος του Εμφυλίου Πολέμου

Αναχώρηση Βρεττανών