Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία

Το ξενοδοχείο της Μεγάλης Βρετανίας, στην πλατεία Συντάγματος, σε προγενέστερη μορφή.

Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία

Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία