Ξενοδοχείο Grand The Continental

Αίγυπτος, εν έτει 1940. Το ξενοδοχείο Grand The Continental.

Ξενοδοχείο Grand The Continental

Ξενοδοχείο Grand The Continental

Advertisements

Φθίνουσες κοινωνίες

Επήλθε εξελικτικά η ηθική χαλάρωση & ο εκπεσμός των αξιών. Εξελίχθηκαν καταστάσεις, που έπλασαν αδιάφορους πολίτες, ακόμη & προ σοβαρών ατοπημάτων. Τους μη διστάζοντες, την επιβράβευση ξεπεσμένων συμπολιτών.

Φίλτατοι ! Οι Φθίνουσες Κοινωνίες, χαρακτηρίζονται με παθητική ανοχή των καταστάσεων.