Νικόλαος Τσελεμεντές

Κανένα άλλο βιβλίο δεν πρόσφερε στις Ελληνικές οικογένειες τόση ευτυχία, έλεγε ο Γρηγόριος Ξενόπουλος, όσο τα περιοδικά & τα βιβλία του Νικολάου Τσελεμεντέ.

Νικόλαος Τσελεμεντές

Νικόλαος Τσελεμεντές

Φθίνουσες κοινωνίες

Επήλθε εξελικτικά η ηθική χαλάρωση & ο εκπεσμός των αξιών. Εξελίχθηκαν καταστάσεις, που έπλασαν αδιάφορους πολίτες, ακόμη & προ σοβαρών ατοπημάτων. Τους μη διστάζοντες, την επιβράβευση ξεπεσμένων συμπολιτών.

Φίλτατοι ! Οι Φθίνουσες Κοινωνίες, χαρακτηρίζονται με παθητική ανοχή των καταστάσεων.