Καθεστωτική Αριστερά !

Η καθεστωτική αριστερά, ανέκαθεν, προσέφερε τις υπηρεσίες της στο σύστημα, ως βαλβίδα εκτονώσεως των πολιτών, η αποτρέπουσα ανεπιθύμητες κοινωνικές εξελίξεις.

Η γλώσσα των πατέρων

Η Ελληνική αποτελεί σύνεργον λεπτουργικόν, όργανον ορθής διαχείρισης σκέψεων, διαθέτουσα βαθύ εννοιολογικό υπόστρωμα, το δυνάμενο να προκαλέσει, οξύτατο κραδασμό σκέψεων & συναισθημάτων.
Συρρίκνωση του λεξιλογικού πλούτου, συνεπάγεται έλλειψη βάθους επί των παραγομένων σκέψεων, με κατάληξη, τον προθάλαμο της ασκεψίας.

Εσωτερικός Εχθρός

Η Ελλάς, ως ανάδελφη κόρη, φημολογείται πως αντιμετωπίζει πλήθος κινδύνων. Απειλούμενη με συρρίκνωση της εδαφικής ακεραιότητος & επιβολή πολιτισμικής ετεροπροσωπίας.
Σκεπτικό, εν μέρει ορθό, εν μέρει υπερβολικό & αποπροσανατολιστικό.
Αληθές είναι, ότι ο κυριότερος κίνδυνος, είναι ο εσωτερικός εχθρός.

Επαγρυπνείτε ! οι ποθούντες την μακροημέρευση της πατρίδος ημών.

Εσκοριάλ

Πατέρας του πνεύματος, υπήρξαν οι Έλληνες, πατριός δε αυτού, οι Άραβες.
Δια μέσου των λογίων Αράβων, έφθασε εις ημάς, η σοφία των Ελλήνων & ουχί δια μέσου των Χριστιανών.
Δι΄ αυτών, λάβαμε, την γλώσσα των Ευαγγελίων.

Ερωτοτροπία γλωσσική

Ενσυνειδήτως, εν διγλωσσία πορεύομαι από το νεαρόν, ερωτοτροπώντας μετά της μεικτής, αντιλαμβανόμενος αυτήν ως την ιδανικότερη ομιλούμενη & γραφόμενη γλώσσα.

Τελώ θαυμαστής, της δημιουργικής συνύπαρξης δημοτικής & καθαρευούσης, αισθανόμενος, εξ αυτού του γεγονότος, ζάπλουτος !

Ελληνισμός Πρόσω Ασίας

Δια τους εξ επαρχιών ορμώμενους Ελλαδίτες, στάθηκε αδύνατον, επί μακρόν, να κατανοήσουν τι εστί αστικοποίηση, εν αντιθέσει με τους φέροντες αυτήν πληθωρικώς, πρόσφυγες, εκ των πατρίων εδαφών, της Πρόσω Ασίας.
Οι μεν απαίδευτοι, οι δε πολιτισμένοι, αν & υποτελείς στο οθωμανικό σκότος. Χαρακτήρισαν δε, οι Ελλαδίτες, τους Μικρασιάτες αδελφούς, δια τρόπου που προκάλεσε μεγίστη ενδροπή.

Ελλάς υποσκαπτόμενη

Από δεκαετιών, τα ιδανικά αλλοιώνονται, τα οράματα σβήνουν, οι αξίες ανατρέπονται & το εθνικό φρόνημα υφίσταται ανεπανόρθωτη καθίζηση.
Λυπηρή κατάσταση πραγμάτων, η υπούλως εξελισσόμενη, διαμορφώνοντας νέο περιβάλλον, ολότελα αντεθνικό.

Διαδοχή Μικρών !

Δια της ευπρεπούς αποκαθήλωσης, εκ του πρωθυπουργικού θώκου, του Κωνσταντίνου Καραμανλή, του μικρού, επισπεύδεται η εξέλιξη του προδιαγεγραμμένου μέλλοντος της Ελλάδος, από έτερον μικρόν. Τον ΓΑΠ, τον πανσπερμικό. Τον μη γνωρίζοντα …το που κρατάει η σκούφια του.
Έλληνες, κλάψατε !

Γονατογραφούντες δημοσιογραφίσκοι

Κάποτε διαβάζαμε  διακρινόμενες επιφυλλίδες, αξιόλογων δημοσιογράφων, δια την κατανόηση των οποίων, πολλάκις, ανατρέξαμε στο λεξικό της γλώσσης & σήμερον πληττόμεθα, από τους ρύπους των αρουραίων, της κατ΄ επίφασιν δημοσιογραφίας.