Πληθυσμιακή σύνθεση ημών

Αποτελεί δράμα της Συγχρόνου Ελλάδος, το γεγονός, ότι η πληθυσμιακή σύνθεση του κράτους, κατέληξε κυριευμένη από Ελληνόφωνους & ουχί από συνειδητούς Έλληνες.

Περί του Έλγιν & των μετά αυτού χαμερπών

Συμφώνως με τον Σατωβριάνδον, ο πολύς Έλγιν & οι μετά αυτού χαμερπείς άρπαγες, ολοκληρώνοντας την βίαιη απόσπαση εκ των αγίων μαρμάρων, ήκουσαν το Τούρκο διοικητή της Ακροπόλεως, να αναφωνεί, εκ βάθους & ελληνιστί …Τέλος !

Περί επιθυμητής κρατικής οντότητας

Το επιθυμητό, φρόνιμο να κινείται, υπέρ του ολιγότερου δυνατόν κομματικού κράτους.
Παράλληλα δε, υπέρ μίας ισχυρότατης οντότητας, με διάδοχη συνέχεια, επί θεμάτων εθνικού οράματος, παιδείας & εξωτερικής πολιτικής, ικανή να εξυπηρετεί, τις ανάγκες, πρωτίστως, του έθνους.

Περί Εθνεγερτών

Που κείτονται οι δάσκαλοι, οι πνευματικοί άνθρωποι, οι διαφωτιστές του Έθνους ; Θαρρώ πως πρέπει να αναζητήσουμε, τα άξια τέκνα της Ελλάδος, εις τα κατά τόπους κοιμητήρια.
Έφυγαν, αφήνοντας κενό δυσαναπλήρωτο & ημείς απορφανισμένοι από εθνεγέρτες, βιώνουμε το έρεβος.

Πατέρας & Πατριοί !

Κατά την θεμελίωση της Μεταπολιτεύσεως, πατέρας των αριστερών, υπήρξε ο Χαρίλαος Φλωράκης, πατριοί δε, οι ηγέτες της διαμορφούμενης μεταπολιτευτικής δυαρχίας.
Eξ αυτών, ο εις ενεργώς, ο δε έτερος σιωπηλώς, καταξίωσαν το κόμμα, το ευαγγελιζόμενο την δικτατορία επί του προλεταριάτου.

Όπλον Γλωσσικό !

Αντιμετωπίζουν με καχυποψία & δισταγμό, τα νεοφοβικά άτομα, την εισδοχή ξένων λέξεων εις την Ελληνική.
Πρόκειται για τους αγνοούντες, την απέραντη αφομοιωτική ικανότητα της γλώσσης.
Το όπλο μας !

Ο βουλευτής των ημερών

Ο μη βουλευόμενος, ο κατά κανόνα χαλαρής εθνικής συνειδήσεως, ο κατά την προεκλογική περίοδο αναλαμβάνων καθήκοντα «πωλητή» του κόμματος, υποσχόμενος σε υποψήφιους «πελάτες» ήτοι ψηφοφόρους, βόλεμα & ευδαιμονία.
Εκλεγόμενος, διεκπεραιώνει τα υποσχόμενα προς την «εκλεκτή πελατεία», στον δε ελεύθερο χρόνο του, εξασκεί τις παλάμες, προσφέροντας χειροκροτήματα, στον εκάστοτε ομιλητή του κόμματος, κυρίως στον αρχηγό αυτού. Ο εισπράττων, για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του, πλουσία αμοιβή, λόγω ασκήσεως κατακριτέου επαγγέλματος.

Δυστυχώς, επιλέγουμε τους ομοίους μας…

Λόγος καθαρός !

Επιβάλλεται, η πληθωρική διανομή συγγραμμάτων αρχαίων κλασσικών, αντί εντύπων αποπροσανατολιστικών ιδεολογιών, των εξ Εσπερίας.
Ελληνιστές & εν δυνάμει Φιλέλληνες, καλέσατε, συμπράττοντες εις αγώνα κοινό.
Δώσατε λόγο καθαρό !