Συνταγματάρχης Γκίκας Τρίπος

Συνταγματάρχης Γκίκας Τρίπος, ο καταγόμενος από την Ύδρα. Αναφερόμενος στα γεγονότα της εποχής του πολέμου, δάκρυζε. Όχι για τα πόδια που έχασε, αλλά για την Πατρίδα μας που υπέστη τόσα δεινά.

Συνταγματάρχης Γκίκας Τρίπος

Συνταγματάρχης Γκίκας Τρίπος

Οπαδοί του Ελευθερίου Βενιζέλου

Οπαδοί του Ελευθερίου Βενιζέλου έχουν επιβιβασθεί σε βάρκες, προκειμένου να τον υποδεχθούν στην Ακτή Ξαβερίου. Είναι 23 Ιουνίου 1917. Λίγο πριν, πέρασαν από το Δημαρχείο, από το οποίο προμηθεύτηκαν μικρές προτομές του Βενιζέλου.

Οπαδοί του Ελευθερίου Βενιζέλου

Οπαδοί του Ελευθερίου Βενιζέλου