Ο εκ της Ακροπόλεως εκπεσών

Εύζων Κωνσταντίνος Κουκίδης – 27 Απριλίου 1941

Κωνσταντίνος Κουκίδης

Κωνσταντίνος Κουκίδης

Κωνσταντίνος Κουκίδης

Κωνσταντίνος Κουκίδης

Αβέρωφ Γεώργιος

Ο Γεώργιος Αβέρωφ ή Γεώργιος Αυγέρος – Αποστολάκας { Μέτσοβο 1815 – Αλεξάνδρεια 1899 }, υπήρξε από τους μεγαλύτερους εθνικούς ευεργέτες.

Αβέρωφ Γεώργιος

Αβέρωφ Γεώργιος

Αβέρωφ Γεώργιος

Αβέρωφ Γεώργιος

Αβέρωφ Γεώργιος

Αβέρωφ Γεώργιος