Μαρασλής Γρηγόριος

Με χρήματα του Μαρασλή & πέραν των συνόρων της Ρωσίας, οικοδομήθηκαν πέντε εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα, στην Βουλγαρία & στην Κωνσταντινούπολη.
Το Μαράσλειο Διδασκαλείο Αθηνών & το Ορφανοτροφείο της Κέρκυρας. Η Μαράσλειος Σχολή στην Φιλιππούπολη, το Μαράσλειο Ελληνικό & Πρακτικό Εμπορικό Λύκειο της Θεσσαλονίκης
είναι τα πλέον γνωστά. Επιστέγασμα όλων, η ίδρυση της Βιβλιοθήκης Μαρασλή.

Μαρασλής Γρηγόριος

Μαρασλής Γρηγόριος