Γεώργιος Παπαδόπουλος

Ο Γεώργιος Παπαδόπουλος διετέλεσε Αρχηγός της Τάξεως 1940,α & Επιλοχίας Της Σχολής Ευελπίδων.

Γεώργιος Παπαδόπουλος

Γεώργιος Παπαδόπουλος

Γεώργιος Παπαδόπουλος

Γεώργιος Παπαδόπουλος

Σπύρος Λούης

Ο εξ Αμαρουσίου Σπύρος Λούης, νικητής του Μαραθωνίου κατά τούς πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες, οι οποίοι ετελέσθησαν στην Αθήνα, κατά το 1896.

Σπύρος Λούης

Σπύρος Λούης

Σπύρος Λούης

Σπύρος Λούης