Αθήνα 25η Μαρτίου 1945

Η πρώτη παρέλαση μετά την απελευθέρωση, εκ του Γερμανικού ζυγού.

25 Μαρτίου 1945 - 1

25η Μαρτίου 1945

25 Μαρτίου 1945

25η Μαρτίου 1945

25 Μαρτίου 1945

25η Μαρτίου 1945

25 Μαρτίου 1945

25η Μαρτίου 1945

25 Μαρτίου 1945

25η Μαρτίου 1945

25 Μαρτίου 1945

25η Μαρτίου 1945

25η Μαρτίου 1945

Σπύρος Λούης

Ο εξ Αμαρουσίου Σπύρος Λούης, νικητής του Μαραθωνίου κατά τούς πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες, οι οποίοι ετελέσθησαν στην Αθήνα, κατά το 1896.

Σπύρος Λούης

Σπύρος Λούης

Σπύρος Λούης

Σπύρος Λούης