Marilyn Monroe

Marilyn Monroe { 1950 }

Marilyn Monroe

Marilyn Monroe

Marilyn Monroe

Marilyn Monroe

Advertisements

Γεράσιμος Ραφτόπουλος

Ο νεαρότερος Έλληνας υπαξιωματικός, που με τις πράξεις του στα πεδία των μαχών απέδειξε ότι η γενναιότητα, το θάρρος & ο ηρωισμός, είναι αγαθά που απαιτούν ψυχή ! Κατατάχθηκε εθελοντικά & έγινε δεκτός ως οπλίτης του 18ου Συντάγματος Πεζικού της IV Μεραρχίας.

Γεράσιμος Ραφτόπουλος, ετών 12.

Γεράσιμος Ραφτόπουλος

Γεράσιμος Ραφτόπουλος