Εύζωνοι

002 Εύζωνοι

Εύζωνοι

Advertisements

Πλατεία Ανθεστηρίων

Η Πλατεία Ανθεστηρίων, μετέπειτα Πλατεία Αγάμων & επί των ημερών μας Πλατεία Αμερικής, στις αρχές του 1900. Οι πυκνές φυλλωσιές έκρυβαν ένα καφενεδάκι, στο οποίο κατέφευγαν τα αστεφάνωτα ζευγαράκια, εξ ου το όνομα Αγάμων.

Πλατεία Ανθεστηρίων

Πλατεία Ανθεστηρίων