Παράδοση Δωδεκανήσου εκ των Γερμανών

Παράδοση της Δωδεκανήσου από τους Γερμανούς, στη νήσο Σύμη, την 8η Μαΐου 1945.

Ο Στρατηγός Wagner, διοικητής των Γερμανικών δυνάμεων Δωδεκανήσου, φθάνει στη Σύμη με το Hms Kimberley & παραδίδεται άνευ όρων στον Αντισυνταγματάρχη Bains & στον Ταγματάρχη Watson, των συμμαχικών δυνάμεων.

Παράδοση Δωδεκανήσου 1

Παράδοση Δωδεκανήσου

Παράδοση Δωδεκανήσου 2

Παράδοση Δωδεκανήσου

Παράδοση Δωδεκανήσου 3

Παράδοση Δωδεκανήσου