Η μάχη του Αλή – Βεράν

Η Μάχη του Αλή – Βεράν αποτελεί μία εκ των κορυφαίων στιγμών του Ελληνισμού, που τονίζει την πολεμική αρετή του Έλληνος !

Η μάχη του Αλή - Βεράν

Η μάχη του Αλή – Βεράν