Ρήγας Παλαμήδης

Ο ήρωας της επανάστασης του 1821 Ρήγας Παλαμήδης { 1794 – 1872 }.
Υπήρξε λόγιος, που αναδείχθηκε από τους πρόκριτους της Μαντινείας, ως πολιτικός της νεοσύστατης Ελλάδας, όπως, γερουσιαστής, σύμβουλος της επικράτειας, νομάρχης, πρόεδρος της Βουλής & υπουργός Εσωτερικών σε έξη κυβερνήσεις.

Ρήγας Παλαμήδης

Ρήγας Παλαμήδης

Καβάλα

Φουστανελοφόροι του Γυμνασίου Αρρένων Καβάλας, με τους καθηγητές γυμναστικής, πριν την έναρξη της παρελάσεως, κατά το έτος 1959.

Καβάλα

Καβάλα