Πλατεία Κανάρη ή Κυψέλης

Η πλατεία Κανάρη ή άτυπα μετανομασθείσα σε Κυψέλης, εν έτει 1950

Φωτογραφημένη από την Φωκίωνος Νέγρη, στο δε δεξιό μέρος, μόλις διακρίνεται ο παλαιός κινηματογράφος Αττικόν.

Πλατεία Κανάρη ή Κυψέλης

Πλατεία Κανάρη ή Κυψέλης